ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΑΠO ΤΗΝ Α.Δ.Μ-Θ

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 41619/17-06-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ :
1. ΡΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
3. ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΒΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ.

ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15004/27-01-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27184/07-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΔΜ-Θ) ΑΝΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ.

ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15003/16-01-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ 25110/31-03-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΔΜ-Θ)  ΑΝΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΣΑΟΥΛΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27006/07-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΔΜ-Θ) ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ - ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΟΙ Κ.Κ :
1. ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
2. ΤΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14998/16-01-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗ

ΣΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26177/03-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Δ.Μ -Θ ) ΑΝΑΠΕΜΠΕΤΑΙ  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14998/16-01-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ,   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ.
 

ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ 26104/03-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Δ.Μ-Θ):
Α.ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙ Κ.Κ ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑ ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ  ΚΑΙ
Β. ΑΝΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟ 22/12/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ 26175/03-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Δ.Μ-Θ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ Κ.Κ. ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ 23459/03-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Δ.Μ.-Θ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ Κ. ΝΑΝΑΒΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26412/03-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Δ.Μ-Θ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ.Κ. ΣΤΟΪΔΗ ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26098/03-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Δ.Μ-Θ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ Κ.Κ. ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ-ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ.

Σελίδες