ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

Σύμφωνα με το έγγραφο   αριθμ. πρωτ. 6373/04-02-2016  της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ.), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της χορήγησης υποτροφίας, εκλέχθηκε ως υπότροφος από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου η Ευανθία Αλελή του Γεωργίου.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Σύμφωνα με το έγγραφο   αριθμ. πρωτ. 6375/04-02-2016 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ.), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της χορήγησης υποτροφίας, για πτυχιούχους στης Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.  για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τα έσοδα  της κληροδοσίας Λαμπρινής-Λίνας Αθανασούλα
εγκρίνονται ως υπότροφοι οι:
1. Καρύδας Ματθαίος του Θωμά, πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. με βαθμό πτυχίου 9,42 και

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 102413/15/13-01-2016 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ:
Α. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:
1. ΑΘΗΝΑ ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΜΑΡΙΑ -ΕΣΤΕΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
4, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ
Β. ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ
Γ. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 101085/29-12-2015  της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της χορήγησης της υποτροφίας, σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από το κληροδότημα Αναστασίου Χατζηπαμπούκα:

ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 12-05-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 78546/27-10-2015 ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ):
Α) Εγκρίνονται ως υπότροφοι οι:
1. Γιαννουλίδης Τηλέμαχος του Γεωργίου
2. Μοντίν Ιωάννης του Κλαούντιο Τζιοβάνι  
3. Σπανός Φωκίων του Νικολάου
οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας
Β) Δεν εγκρίνονται για τη χορήγηση της υποτροφίας οι:  
1. Δάφτσιος Άγγελος του Στυλιανού  
2. Θεοδοσίου Αντωνία του Παναγιώτη

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 56685/29-07-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΔΜΘ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ Κ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΦΛΩΡΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ  ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 41609/15-07-2015 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.

23/07/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ  (ΑΔΜ-Θ) ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53775/22-07-2015  ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-05-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΟΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.

22-07-02015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Φ.ΧΡΙΣΤΙΔΗ

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ  (ΑΔΜ-Θ) ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53773/17-07-2015  ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-05-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΟΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.
 

22-07-02015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ  (ΑΔΜ-Θ) ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 53284/14-07-2015 ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-05-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΟΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΙΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Σελίδες