ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΑ"

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 79539/23-11-2016 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς "Φαίδωνος Χριστοδούλου Κλειδαρά" δικαιούχος του εν λόγω βραβείου είναι ή κα Πορτοκάλη Μαρία - Εστέρ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ - ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 60199/09-09-2016  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ  ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ - ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΣΤΟΥΣ  Κ.Κ.
1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ   ΚΑΙ
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΟΥΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 60202/06-09-2016  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΣΤΟΥΣ  Κ.Κ.
1. ΖΙΩΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ
2. ΜΕΡΕΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 60204/15-09-2016 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Κ. ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΑΪΧΑΝ ΤΟΥ ΦΑΧΡΗ, ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 60207/02-09-2016 ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  ΤΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΟΙ:΅
1. ΑΡΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΒΟΥΒΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
3. ΠΑΓΩΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ  ΤΗΣ 53889/05-08-2016 Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 22373/25-07-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ (ΙΑΤΡΙΚΗ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 53898/05-08-2016 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ  (Α.Δ.Μ.Θ), Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΒΗ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΟΤΙ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΈΤΟΣ 2015-2016

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 41561/07-07-2016 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΔΙΑΔΗ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ: 27329/26-04-2016 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ) -η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 σε προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της "ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ" -  συμφώνησε με την υπ' αριθμ. 12177/06-04-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. με την οποία επιλέχθηκε ως δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης η κ. Ζήνδρου Κων/να του Νικολάου.

Σελίδες