ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 65064/22-11-2019 συμφωνεί με την επιλογή των υποψηφίων με αρ. πρωτ. αίτησης:

  1.  607/15-2-2019
  2. 715/12-3-2019

ως υποτρόφων του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό  έτος 2018-2019.
 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Π.Θ. ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ Dr.Jur. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ"

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 28-02-2019 ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 66624/22-11-2019 συμφωνεί  με τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου από τα έσοδα  της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηλία Καραντώνη και του  Dr.iur. Δημητρίου Καραντώνη» στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 227/05-11-2019,
 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ."

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 64923/20-11-2019 συμφωνεί  με τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της ΔΩΡΕΑΣ: «στη μνήμη του αείμνηστου ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ, Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.» στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 1201/23-8-2019

ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 6/12/2017 ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 64930/21-11-2019 συμφωνεί  με τη μη απονομή του βραβείου από το κληροδότημα Κων/νου Κατσέα στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 445/27-12-2018
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 61998/12-11-2019 συμφωνεί  με τη μη χορήγηση της υποτροφίας από το κληροδότημα Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 60293/04-11-2019 συμφωνεί  με τη μη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων από το κληροδότημα Τηλέμαχου Τζιβόγλου σε κανέναν από τους δύο υποψηφίους για το έτος 2019..

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 60295/04-11-2019 συμφωνεί με την επιλογή του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 718/12-03-2019 ως υποτρόφου του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Φ.ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 60288/04-11-2019 συμφωνεί με την επιλογή του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 610/18-02-2019 ως υποτρόφου της Δωρεάς Λευκοθέας Χρηστίδου  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές εσωτερικού με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 60291/04-11-2019 συμφωνεί με την επιλογή των υποψηφίων με αρ. πρωτ. αίτησης

  1. 736/13-03-2019
  2. 711/08-03-2019

ως υποτρόφων του κληροδοτήματος Ουρανίας Παπαχριστοδούλου για το ακαδημαϊκό  έτος 2018-2019.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΈΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας για σπουδαστές ΕΠΑΛ με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 60294/04-11-2019 συμφωνεί με την επιλογή των υποψηφίων με αρ. πρωτ. αίτησης

  1. 773/14-03-2019
  2. 720/12-03-2019

ως υποτρόφων του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το σχολικό έτος 2018-2019.

Σελίδες