ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2016-2017

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ.  49527/25-07-2017 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας, σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδ έτος 2016-2017, επιλέχθηκαν ως υπότροφοι οι: 
1. Γέργη Ελισσάβετ του Ιωάννη
2. Γέσιου-Κρανιώτη Κατερίνα του Φώτιου
3. Γκιάλη Ζαφείρω του Αναστασίου
4. Λιολιοπούλου Σοφία του Ελισαίου
5. Μαρκουζάνη Ευαγγελία του Γεωργίου

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2016-2017

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 49533/26-07-2017 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας  σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου, επιλέχθηκε ως υπότροφος ο κ. Εμμανουήλ Ξουφλάκης του Νικολάου διότι πληροί όλους τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας.  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ Λ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 42126/03-07-2017  της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της  από 07-02-2017 προκήρυξης χορήγησης  δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα της κληροδοσίας Λαμπρινής-Λίνας Αθανασούλα, οι δύο υπότροφοι που επιλέχθηκαν υπότροφοι για το ακαδημαϊκό έτος 2017-201,  είναι οι κ.κ:
1. Δημήτριος Τουλίκας του Νικολάου και 
2. Νικόλαος Κονδυλίδης του Αθανασίου
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 34608/9-6-2017 της Αρμόδιας Αρχής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία προέβη στον έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας σε σπουδαστές ΕΠΑΛ ή δημοσίων Τεχνικών Σχολών Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Μακεδονίας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα: 
Α) εγκρίνονται ως υπότροφοι οι:
1. Στέφανος Καρασαββίδης του Νικολάου και
2. Ελένη – Θεοδοσία Κατσούκα του Γεωργίου

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 34603/8-6-2017 της Αρμόδιας Αρχής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία προέβη στον έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας σε προπτυχιακούς φοιτητές  όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα: 
Α) εγκρίνονται ως υπότροφοι οι:
1. Αθανάσιος Ιγνάτης του Γεωργίου,  
2. Σοφία Καρασαββίδου του Δημητρίου,
3. Ηλίας Μιτράι του Δημητράκ,

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 34610/8-6-2017 της Αρμόδιας Αρχής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία προέβη στον έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας σε πτυχιούχους των Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη: 
Α) εγκρίνεται ως υπότροφος ο:
1. Άγγελος Πρέντζας του Παναγιώτη,

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑΑ

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ  78780/18-11-2016 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας, σε.προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών δικαιούχοι των τριών υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα, είναι οι:
1. Χαρατσίδου Ελίνα του Χριστόφορου
2. Βίσκος Αναστάσιος του Ευαγγέλου
3. Βουλανάς Δημήτριος του Αντωνίου
οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΑ"

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 79539/23-11-2016 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς "Φαίδωνος Χριστοδούλου Κλειδαρά" δικαιούχος του εν λόγω βραβείου είναι ή κα Πορτοκάλη Μαρία - Εστέρ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ - ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 60199/09-09-2016  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ  ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ - ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΣΤΟΥΣ  Κ.Κ.
1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ   ΚΑΙ
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΟΥΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 60202/06-09-2016  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΣΤΟΥΣ  Κ.Κ.
1. ΖΙΩΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ
2. ΜΕΡΕΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Σελίδες