ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1604/04-01-2016 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ Ο Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1851/04-12-2015 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΤΟΥΣ Κ.Κ:
1. ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,  δευτεροετή φοιτήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ
2. ΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,  τεταρτοετή φοιτητή του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ
3. ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΣΤΕΡ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, δευτεροετή φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1852/04-12-2015  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ  ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΟΖΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 801/01-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟ 12-05-2015 ΑΡΧΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ:

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΜΟΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ
3. ΣΠΑΝΟ ΦΩΚΙΩΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 801/01-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟ 12-05-2015 ΑΡΧΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ:

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΜΟΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ
3. ΣΠΑΝΟ ΦΩΚΙΩΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 77721/21-10-2015 ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ):
Α) εγκρίνονται ως υπότροφοι οι:
1. Αμπατζής Γεώργιος του Ιωάννη
2. Βλαδίκα Χριστίνα του Πέτρου
3. Γιώρας Χρήστος του Χρήστου
4. Μάρκου Μαρία του Μάρκου
5. Γάτσου Μαρία του Μιχαήλ
6. Λιάζου Ελένη του Παύλου
7. Βασδάρη  Ευαγγελία του Λαζάρου και
8. Κωνσταντινίδου Αλεξάνδρα του Χαράλαμπου
οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ))

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30197π.ε.21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ)) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:
1. ΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΒΛΑΔΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
3. ΓΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
5. ΓΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
6. ΛΙΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
7. ΒΑΣΔΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29711π.ε. /21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΜΟΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ
3. ΡΟΥΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ
4. ΣΠΑΝΟ ΦΩΚΙΩΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.

ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29713π.ε./21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ Κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.

Σελίδες