ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (ΈΔΕΣΣΑ)

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 12 ΜΑΙΟΥ 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:
1. ΓΕΡΓΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,
2. ΓΕΣΙΟΥ - ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
3. ΓΚΙΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
4. ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ,
5. ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 (ΈΔΕΣΣΑ)

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 16 ΜΑΙΟΥ 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 29ης -08-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Α.Π.13965/20-03-2017 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:
1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 4343/1964 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΙΣ 06-04-2017 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΞΟΥΦΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗ  ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2941/10-4-2017 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017  ΜΙΑΣ  (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ  ΣΤΟΝ: 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2941/10-4-2017 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018  ΜΙΑΣ  (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ  ΣΤΟΝ: 
κ.  Πούλιο Αθανάσιο του Κων/νου,  πτυχιούχο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με βαθμό πτυχίου 8,63, έτος αποφοίτησης το 2016 και καταγωγή από την Μακεδονία, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Δανία στο Πανεπιστήμιο Technical University of Denmark (DTU) με αντικείμενο σπουδών Μηχανική Πετρελαίου (Petroleum Ehgineering),

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2941/10-4-2017 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017  ΔΥΟ  (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ:
  1. Κατσούκα Ελένη – Θεοδοσία του Γεωργίου, σπουδάστρια της Γ’ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Κουφαλίων, με ειδικότητα την Αισθητική,
  2. Καρασαββίδης Στέφανος του Νικολάου, σπουδαστής της Α’ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας, με ειδικότητα Τεχνικός Πληροφορικής.

Σελίδες