ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΑΠΌ 02-07-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΣΤΑΘΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΜΕΤΑ ΑΠO ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Δ.Μ.Θ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2900/22-12-2014) ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ   ΜΕ ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25809/18-06-2015  ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΗΣ ΤΗ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25807/18-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.:
1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
2. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ ΣΤΙΣ Κ. Κ:
Α) ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ
Β) ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25814/19-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΣΤΗΝ Κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25817/18-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ" ΣΤΗ Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΘ. ΚΑΙ ΑΝ. ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25812/18-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ"  ΣΤΗΝ Κ. ΛΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠO ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Δ.Μ.Θ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2900/22-12-2014) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ   ΜΕ ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25815/18-06-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΣΤΗΝ Κ. ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ Ως ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ.
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠO ΤΗ ΔΩΡΕΑ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ"

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ 24033/18-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  - 1.500,00Ε- ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ  "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ" ΣΤΗΝ Κ, ΠΑΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠO ΤΗ ΔΩΡΕΑ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ"

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24032/18-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ -ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 3.000,00Ε-  ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ Κ.Κ:
Α) ΖΗΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Β) ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΔΕΣΣΑ) ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 16-06-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ:
1. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΒΛΑΔΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΓΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΓΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
6. ΛΙΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
7. ΒΑΣΔΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Σελίδες