ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της με αριθμό 2953/25-1-2018 (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 13635/03-05-2018) αποφάσισε τη μη έγκριση χορήγησης της υποτροφίας από την κληρονομία Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου στην υποψήφια κ. Ιωάννα Πινιάρα, πτυχιούχο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και υποψήφια διδάκτορα επειδή δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της από 23-03-2017 ανακοίνωσης χορήγησης υποτροφίας. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

ΗΣύγκλητος του Α.Π.Θ. αμε την απόφαση της αριθμ. Πρωτ:10297/16-02-2018 ενέκρινε τη χορήγηση  της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000€ από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας-Πηνελόπης Δερμίση» έτους 2017 στην υποψήφια Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα του Θεόφιλου διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ.  με την απόφαση της αριθμ. Πρωτ:10300/16-02-2018 ενέκρινε τη χορήγηση  της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.500,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας-Πηνελόπης Δερμίση» έτους 2017 εξ ημισείας στις υποψήφιες Ζήνδρου Κωνσταντίνα του Νικολάου και Σακκά Αθανασία του Χρίστου διότι και οι δύο υποψήφιες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2947/19-9-2017 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 350,00Ε ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΥΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΟΥΣ Κ.Κ:
1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΤΑΛΜΠΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

Σελίδες