ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5221/24-02-2016 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΟΥΣ:
1. ΜΠΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΣΑΡΑΦΕΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
4. ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
5. ΥΦΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1603/04-01-2016 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΛΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1641/04-01-2016 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΟΙ:
1. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1604/04-01-2016 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ Ο Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1851/04-12-2015 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΤΟΥΣ Κ.Κ:
1. ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,  δευτεροετή φοιτήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ
2. ΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,  τεταρτοετή φοιτητή του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ
3. ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΣΤΕΡ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, δευτεροετή φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1852/04-12-2015  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ  ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΟΖΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 801/01-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟ 12-05-2015 ΑΡΧΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ:

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΜΟΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ
3. ΣΠΑΝΟ ΦΩΚΙΩΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 801/01-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟ 12-05-2015 ΑΡΧΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ:

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΜΟΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ
3. ΣΠΑΝΟ ΦΩΚΙΩΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 77721/21-10-2015 ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ):
Α) εγκρίνονται ως υπότροφοι οι:
1. Αμπατζής Γεώργιος του Ιωάννη
2. Βλαδίκα Χριστίνα του Πέτρου
3. Γιώρας Χρήστος του Χρήστου
4. Μάρκου Μαρία του Μάρκου
5. Γάτσου Μαρία του Μιχαήλ
6. Λιάζου Ελένη του Παύλου
7. Βασδάρη  Ευαγγελία του Λαζάρου και
8. Κωνσταντινίδου Αλεξάνδρα του Χαράλαμπου
οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας
 

Σελίδες