ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20987 π.έ./14-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση μίας υποτροφίας στην υποψήφια που  κατέθεσε αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 676/26-02-2018
διότι πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20991 π.έ./13-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας σε δύο μόνο υποψηφίες μαθήτριες Γυμνασίου  που κατέθεσαν αίτηση με αριθμ. πρωτ:
1. 721/06-03-2018 και
2. 692/02-03-2018
διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης τριών (3) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα .

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20985 π.έ./14-09-2018 ενέκρινε τις αιτήσεις πέντε υποψηφίων  με αριθμ. πρωτ:
1. 700/05-03-2018
2. 749/07-03-2018
3. 730/06-03-2018
4. 704/05-03-2018
5.649/22-02-2018
διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20983 π.έ./5-9-2018 ενέκρινε τις αιτήσεις των δύο υποψηφίων  με αριθμ. πρωτ. 663/23-02-2018 και 717/06-03-2018 διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης δύο υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα .
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση  αριθμ. πρωτ. 20982 π.έ.5-9-2018  ενέκρινε την αίτηση  της υποψήφιας με αριθμ. πρωτ. 707/6-3-2018 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό διότι πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της από 7-11-2017 πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η  Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με το έγγραφο  αριθμ. πρωτ. 20980 π.έ./5-9-2018 αποφάσισε να μην εγκρίνει  την με αριθμ. πρωτ. 664/23-02-2018 αίτηση  χορήγησης υποτροφίας για μετεκπαίδευση σχετιζόμενη με αντικείμενο της Γεωπονοδασολογικής Επιστήμης στο εξωτερικό διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της από 6-12-2017 πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Η Ειδική Τριμελή Επιτροπή επιλογής υποτρόφου στην από 06/07/2018 συνεδρίασή της αφού έλαβε υπόψη της:
α. Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας

  1. ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  2. ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών
  3. καταγωγή από την Ανατολική ή Δυτική  ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία) κατά προτίμηση δε από το Σκοπό και τις Σαράντα Εκκλησιές  Ανατολικής Θράκη
  4. να κατοικούν οπουδήποτε εντός της Ελλάδος

β. Κριτήρια επιλογής του/της υποτρόφου είναι σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης Αν. Αναστασιάδη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 470/20-06-2018 Πρακτικό επιλογής υποτρόφων ακαδ. έτους 2017-2018 του υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου που αφορά πρωτοετείς φοιτητές καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη σας ενημερώνουμε ότι: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 355/30-05-2018 Πρακτικό επιλογής υποτρόφων ακαδ. έτους 2017-2018 του υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου που αφορά πρωτοετείς φοιτητές καταγόμενους από την Έδεσσα σας ενημερώνουμε ότι: 
Η Τριμελής Επιτροπή επιλογής επιλογής υποτρόφων αποφάσισε να δοθεί η υποτροφία και στους έξι υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση και προσκόμισαν όλα τα δικαιολογητικά διότι πληρούν την προϋπόθεση του εισοδήματος, της καταγωγής από την πόλη της Έδεσσας και της αποφοίτησής τους από Λύκειο της Έδεσσας.

Σελίδες