ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 29/07/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
Α. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 33 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ Κ.Δ. 18/23-08-1941 ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΟΙ:
1. ΓΕΣΙΟΣ - ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
2. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΕΤΖΙΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΕΤΖΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5. ΜΟΥΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΠΙΝΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΟΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2924/14-4-2016 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΗ)  ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΗ"

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25930/28-07-2016 ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΜΗΝΑ ΣΚΟΡΔΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25454/28-07-2016 ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:
1. ΒΟΓΑ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
3. ΚΙΟΥΡΤΣΗ ΜΥΡΤΩ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΟΥΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22611/25-07-2016 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22639/25-07-2016 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΝ Κ. ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΑΙΧΑΝ ΤΟΥ ΦΑΧΡΗ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 22648/25-07-2016 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ: ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
1. ΖΙΩΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΕΡΕΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 22646/25-07-2016 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ -ΣΕΛΗΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ"

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22642/25-07-2016 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ" ΣΤΟΥΣ:
1. ΑΡΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΒΟΥΒΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
3. ΠΑΓΩΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 22613/25-07-2016 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ - ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΣΤΟΥΣ:
1. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ
2. ΜΠΟΥΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

Σελίδες