ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 470/20-06-2018 Πρακτικό επιλογής υποτρόφων ακαδ. έτους 2017-2018 του υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου που αφορά πρωτοετείς φοιτητές καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη σας ενημερώνουμε ότι: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 355/30-05-2018 Πρακτικό επιλογής υποτρόφων ακαδ. έτους 2017-2018 του υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου που αφορά πρωτοετείς φοιτητές καταγόμενους από την Έδεσσα σας ενημερώνουμε ότι: 
Η Τριμελής Επιτροπή επιλογής επιλογής υποτρόφων αποφάσισε να δοθεί η υποτροφία και στους έξι υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση και προσκόμισαν όλα τα δικαιολογητικά διότι πληρούν την προϋπόθεση του εισοδήματος, της καταγωγής από την πόλη της Έδεσσας και της αποφοίτησής τους από Λύκειο της Έδεσσας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της με αριθμό 2953/25-1-2018 (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 13635/03-05-2018) αποφάσισε τη μη έγκριση χορήγησης της υποτροφίας από την κληρονομία Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου στην υποψήφια κ. Ιωάννα Πινιάρα, πτυχιούχο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και υποψήφια διδάκτορα επειδή δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της από 23-03-2017 ανακοίνωσης χορήγησης υποτροφίας. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

ΗΣύγκλητος του Α.Π.Θ. αμε την απόφαση της αριθμ. Πρωτ:10297/16-02-2018 ενέκρινε τη χορήγηση  της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000€ από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας-Πηνελόπης Δερμίση» έτους 2017 στην υποψήφια Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα του Θεόφιλου διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ.  με την απόφαση της αριθμ. Πρωτ:10300/16-02-2018 ενέκρινε τη χορήγηση  της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.500,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας-Πηνελόπης Δερμίση» έτους 2017 εξ ημισείας στις υποψήφιες Ζήνδρου Κωνσταντίνα του Νικολάου και Σακκά Αθανασία του Χρίστου διότι και οι δύο υποψήφιες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Σελίδες