ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29850/30-08-2019:
α) ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου στους υποψήφιους με καταγωγή από την Έδεσσα με:

1) αριθμός αίτησης  656/27-02-2019

2) αριθμός αίτησης  637/25-02-2019

3) αριθμός αίτησης  729/13-03-2019

4) αριθμός αίτησης  677/05-03-2019

5) αριθμός αίτησης  659/28-02-2019

6) αριθμός αίτησης  681/05-03-2019

7) αριθμός αίτησης  603/14-02-2019

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΑΠΌ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25733/29-08-2019 ενέκρινε τη χορήγηση της υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη στον υποψήφιο με αριθμό  αίτησης  752/14-03-2019 διότι πληροί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές  προϋποθέσεις χορήγησής της οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018  πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας .

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Στην από 28-05-2019 συνεδρίασή της, η Τριμελής Ειδική Επιτροπή επιλογής υποτρόφων αποφάσισε να προτείνει ως δικαιούχους της υποτροφίας του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου τις υποψηφιότητες:
1) αριθμός αίτησης  607/15-02-2019
2) αριθμός αίτησης  715/12-03-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σύμφωνα με το από 14-06-2019 πρακτικό επιλογής υποτρόφου  ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη που αφορά πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σας ενημερώνουμε ότι:
Η Τριμελής Επιτροπή επιλογής υποτρόφου αποφάσισε να δοθεί η υποτροφία στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 712/08-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Σύμφωνα με το από 14-06-2019 πρακτικό επιλογής υποτρόφου  ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη που αφορά πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σας ενημερώνουμε ότι:
Η Τριμελής Επιτροπή επιλογής υποτρόφου αποφάσισε να δοθεί η υποτροφία στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 748/14-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η Ειδική Τριμελής Επιτροπής επιλογής δικαιούχου για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00Ε από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα στην από 10-06-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε την μη απονομή του βραβείου στον  υποψήφιο με αριθμό αίτησης 445/27-12-2018.     
Το από 10-06-2019 πρακτικό της  Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής επιλογής δικαιούχου θα διαβιβαστεί στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. προκειμένου να εκδόσει τη δική της απόφαση.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Στην από 30/05/2019 συνεδρίασή της, η Τριμελής Ειδική Επιτροπή επιλογής υποτρόφων αποφάσισε να προτείνει ως δικαιούχους της υποτροφίας του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου τις υποψηφιότητες:

1) αριθμός αίτησης  656/27-02-2019

2) αριθμός αίτησης  637/25-02-2019

3) αριθμός αίτησης  729/13-03-2019

4) αριθμός αίτησης  677/05-03-2019

5) αριθμός αίτησης  659/28-02-2019

6) αριθμός αίτησης  681/05-03-2019

7) αριθμός αίτησης  603/14-02-2019

8) αριθμός αίτησης  665/04-03-2019

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΕΚΑ ΛΗ ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφασή της αρ. πρωτ. 8550/01-04-2019 ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2018 στους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:
1. 760/07-03-2018
2. 699/05-03-2018
3. 764/07-03-2018 
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφασή της αρ. πρωτ. 8546/01-04-2019 τροποποίησε την προηγούμενη απόφασή της ως προς την επιλογή της δεύτερης δικαιούχου και ενέκρινε τη χορήγηση της δεύτερης υποτροφίας στην υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 715/6-3-2018.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιούχοι των δύο υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2017-2018 είναι οι υποψήφιοι με αρ. πρωτ. αίτησης:
1. 663/23-02-2018
2. 715/06-03-2018

Σελίδες