ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η Τριμελής Επιτροπή στην από 19-07-2017  συνεδρίασή της αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας στον κ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων στην από 19-07-2017 συνεδρίασή της αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας στον κ. Δημάδη Γεώργιο του Χρήστου, διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της, δηλαδή έχει υψηλό βαθμό στο πτυχίο του, χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, καθόλου ακίνητη περιουσία  και καταγωγή από τη Δυτική Θράκη σε αντίθεση με τη συνυποψήφια του κα Καρέτσου Ιωάννα του Αναστασίου, η οποία έχει χαμηλότερο βαθμό στο πτυχίο της, υψηλότερα οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (ΈΔΕΣΣΑ)

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 12 ΜΑΙΟΥ 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:
1. ΓΕΡΓΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,
2. ΓΕΣΙΟΥ - ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
3. ΓΚΙΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
4. ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ,
5. ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 (ΈΔΕΣΣΑ)

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 16 ΜΑΙΟΥ 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 29ης -08-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Α.Π.13965/20-03-2017 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:
1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Σελίδες