ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2941/10-4-2017 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018  ΜΙΑΣ  (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ  ΣΤΟΝ: 
κ.  Πούλιο Αθανάσιο του Κων/νου,  πτυχιούχο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με βαθμό πτυχίου 8,63, έτος αποφοίτησης το 2016 και καταγωγή από την Μακεδονία, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Δανία στο Πανεπιστήμιο Technical University of Denmark (DTU) με αντικείμενο σπουδών Μηχανική Πετρελαίου (Petroleum Ehgineering),

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2941/10-4-2017 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017  ΔΥΟ  (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ:
  1. Κατσούκα Ελένη – Θεοδοσία του Γεωργίου, σπουδάστρια της Γ’ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Κουφαλίων, με ειδικότητα την Αισθητική,
  2. Καρασαββίδης Στέφανος του Νικολάου, σπουδαστής της Α’ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας, με ειδικότητα Τεχνικός Πληροφορικής.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2941/10-4-2017 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018  ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.:
1. ΙΓΝΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τριτοετής φοιτητής του Τμήματος Θεολογίας,
2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, τεταρτοετής φοιτήτρια του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,
3. ΜΙΤΡΑΙ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚ, τριτοετής φοιτητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών,

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 (ΈΔΕΣΣΑ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ 13326/03-02-2017 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ  ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:
1. ΓΕΣΙΟ - ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
2. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΕΤΖΙΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΕΤΖΙΤΖΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5. ΜΟΥΤΣΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΠΙΝΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΟΤΟΥΝΤΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
8. ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9. ΠΡΟΪΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 04/11/2016  ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΕΞΕΞΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ  29/07/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
Α) ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 77/19-9-2016 ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ
Β)  ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΑΠΌ 29/07/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:
1. ΓΕΣΙΟΣ - ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
2. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΡΜΙΣΗ"

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7581/12-12-2016 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΡΜΙΣΗ" ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΑΚΚΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ"

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ" ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑ ΣΑΚΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

ΔΩΡΕΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ «ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Dr.iur. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 154/07-11-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ «ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Dr.iur. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΕΙΝΑΙ Ο Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1564/31-10-2016 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 3.000,00Ε  ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΣΤΟΝ Κ. ΟΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26671/29-09-2016 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ  ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΘΑΡΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ.

Σελίδες