ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠO ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Δ.Μ.Θ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2900/22-12-2014) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ   ΜΕ ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25815/18-06-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΣΤΗΝ Κ. ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ Ως ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ.
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠO ΤΗ ΔΩΡΕΑ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ"

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ 24033/18-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  - 1.500,00Ε- ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ  "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ" ΣΤΗΝ Κ, ΠΑΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠO ΤΗ ΔΩΡΕΑ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ"

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24032/18-06-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ -ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 3.000,00Ε-  ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ Κ.Κ:
Α) ΖΗΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Β) ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΔΕΣΣΑ) ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 16-06-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ:
1. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΒΛΑΔΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΓΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΓΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
6. ΛΙΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
7. ΒΑΣΔΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 275/04-06-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ:
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΜΟΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ
3. ΡΟΥΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ
4. ΣΠΑΝΟ ΦΩΚΙΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 28-04-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΕΠΕΛΕΞΕ  ΚΑΙ ΤΙΣ Κ.Κ:
1. ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ
2. ΜΟΥΣΙΟΥ ΦΛΩΡΑ
 

Σελίδες