ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20983 π.έ./5-9-2018 ενέκρινε τις αιτήσεις των δύο υποψηφίων  με αριθμ. πρωτ. 663/23-02-2018 και 717/06-03-2018 διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης δύο υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα .
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση  αριθμ. πρωτ. 20982 π.έ.5-9-2018  ενέκρινε την αίτηση  της υποψήφιας με αριθμ. πρωτ. 707/6-3-2018 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό διότι πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της από 7-11-2017 πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η  Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με το έγγραφο  αριθμ. πρωτ. 20980 π.έ./5-9-2018 αποφάσισε να μην εγκρίνει  την με αριθμ. πρωτ. 664/23-02-2018 αίτηση  χορήγησης υποτροφίας για μετεκπαίδευση σχετιζόμενη με αντικείμενο της Γεωπονοδασολογικής Επιστήμης στο εξωτερικό διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της από 6-12-2017 πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Η Ειδική Τριμελή Επιτροπή επιλογής υποτρόφου στην από 06/07/2018 συνεδρίασή της αφού έλαβε υπόψη της:
α. Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας

  1. ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  2. ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών
  3. καταγωγή από την Ανατολική ή Δυτική  ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία) κατά προτίμηση δε από το Σκοπό και τις Σαράντα Εκκλησιές  Ανατολικής Θράκη
  4. να κατοικούν οπουδήποτε εντός της Ελλάδος

β. Κριτήρια επιλογής του/της υποτρόφου είναι σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης Αν. Αναστασιάδη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 470/20-06-2018 Πρακτικό επιλογής υποτρόφων ακαδ. έτους 2017-2018 του υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου που αφορά πρωτοετείς φοιτητές καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη σας ενημερώνουμε ότι: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 355/30-05-2018 Πρακτικό επιλογής υποτρόφων ακαδ. έτους 2017-2018 του υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου που αφορά πρωτοετείς φοιτητές καταγόμενους από την Έδεσσα σας ενημερώνουμε ότι: 
Η Τριμελής Επιτροπή επιλογής επιλογής υποτρόφων αποφάσισε να δοθεί η υποτροφία και στους έξι υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση και προσκόμισαν όλα τα δικαιολογητικά διότι πληρούν την προϋπόθεση του εισοδήματος, της καταγωγής από την πόλη της Έδεσσας και της αποφοίτησής τους από Λύκειο της Έδεσσας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της με αριθμό 2953/25-1-2018 (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 13635/03-05-2018) αποφάσισε τη μη έγκριση χορήγησης της υποτροφίας από την κληρονομία Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου στην υποψήφια κ. Ιωάννα Πινιάρα, πτυχιούχο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και υποψήφια διδάκτορα επειδή δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της από 23-03-2017 ανακοίνωσης χορήγησης υποτροφίας. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

ΗΣύγκλητος του Α.Π.Θ. αμε την απόφαση της αριθμ. Πρωτ:10297/16-02-2018 ενέκρινε τη χορήγηση  της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000€ από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας-Πηνελόπης Δερμίση» έτους 2017 στην υποψήφια Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα του Θεόφιλου διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Σελίδες