ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25731/26-09-2019

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την αρ. πρωτ.  5575/30-10-2019 απόφασή του δεν έκανε δεκτή την ένσταση του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 767/14-3-2019. 
Συνεπώς ισχύει η αρ. πρωτ. 25731/26-09-2019 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.  περί επιλογής των πέντε (5) υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα από την οποία προκύπτει ότι δικαιούχοι της υποτροφίας είναι οι παρακάτω πέντε (5) υποψήφιοι με αριθμό αίτησης:
1. 730/13-03-2019
2. 746/13-03-2019
3. 702/07-03-2019
4. 741/13-03-2019
5. 769/14-03-2019

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ "ΕΝΥΑΛΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ¨"

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 32682 π.έ /18-10-2019 αποφάσισε:
Α) την κατανομή του ποσού του κληροδοτήματος για την εκτύπωση διδακτορικών διατριβών στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΩΡΕΑ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ."

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 35206π.έ/18-10-2019 αποφάσισε τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 1201/23-08-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής του.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 31682 ο.έ /18-10-2019 ενέκρινε τη χορήγηση δύο υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης 607/15-02-2019 και 715/12-03-2019  διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης υποτροφίας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 30637 π.έ /18-10-2019 αποφάσισε τη μη χορήγηση του χρηματικού βραβείου στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 445/27-12-2018 διότι η εργασία του δεν ανταποκρίνεται στο αντικείμενο «μελέτη» που ορίζει το κληροδότημα.  
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης του χρηματικού βραβείου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 30080 π.έ /18-10-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 712/08-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης υποτροφίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 30082 π.έ /18-10-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 748/14-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης υποτροφίας.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29847π.έ/27-09-2019 αποφάσισε να εγκρίνει το αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού και η υποτροφία του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να μη χορηγηθεί σε κανέναν υποψήφιο καθώς κανένας δεν συγκέντρωσε τον μέσο όρο βαθμολογίας που απαιτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας..

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29849π.έ/27-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα της Δωρεάς ¨στη μνήμη του Γεωργίου Σίμου Πετρή¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» στον υποψήφιο  με αριθμό αίτησης 667/04-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25687/26-09-2019 αποφάσισε να μη δοθεί η οικονομική ενίσχυση από τα έσοδα του κληροδοτήματος Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019 διότι και οι δύο υποψήφιοι δεν πληρούν την προϋπόθεση της ΕΝΔΕΙΑΣ σύμφωνα με την  από 27-11-2018 ανακοίνωση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης. 
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.

Σελίδες