ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29847π.έ/27-09-2019 αποφάσισε να εγκρίνει το αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού και η υποτροφία του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να μη χορηγηθεί σε κανέναν υποψήφιο καθώς κανένας δεν συγκέντρωσε τον μέσο όρο βαθμολογίας που απαιτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας..

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29849π.έ/27-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα της Δωρεάς ¨στη μνήμη του Γεωργίου Σίμου Πετρή¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» στον υποψήφιο  με αριθμό αίτησης 667/04-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25687/26-09-2019 αποφάσισε να μη δοθεί η οικονομική ενίσχυση από τα έσοδα του κληροδοτήματος Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019 διότι και οι δύο υποψήφιοι δεν πληρούν την προϋπόθεση της ΕΝΔΕΙΑΣ σύμφωνα με την  από 27-11-2018 ανακοίνωση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης. 
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΌ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25692/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας εσωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα σε δύο (2) σπουδαστές ΕΠΑΛ  με αριθμό αίτησης:

 

1. 773/14-03-2019

 

2. 720/12-03-2019

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α. Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25737/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας εσωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από τα έσοδα της Δωρεάς Λευκοθέας Χρηστίδη «στη μνήμη του Καθηγητή Α.Φ.Χριστίδη» στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 610/18-02-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγηση οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας και συγκεκριμένα της οικονομικής αδυναμίας: διαθέτει χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, μηδενικά ατομικά, μικρή αξία ακίνητης περιουσίας,  του βαθμού του πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς δηλ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25696/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2019  από τα έσοδα του Κεφαλαίου Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

 

1. 761/14-03-2019

 

2. 731/13-03-2019

 

3. 765/14-03-2019

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

   Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25701/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό       από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ουρανίας Παπαχριστοδούλου στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

 

1. 736/13-03-2019

 

2. 711/08-03-2019

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΑΚΑΔ, ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25731/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

 

1. 730/13-03-2019

 

2. 746/13-03-2019

 

3. 702/07-03-2019

 

4. 741/13-03-2019

 

5. 769/14-03-2019

Σελίδες