Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ

Σελίδες