Δημοπρασίες ακινήτων

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΙΣ 27-10-2013

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΦΑΝΕΡΟΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ : ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 220,34 Τ.Μ. (ΥΠΟΓΕΙΟ 87,02 Τ.Μ., ΙΣΟΓΕΙΟ 66,66 Τ.Μ. ΚΑΙ 1ο ΟΡΟΦΟ 66,66 Τ.Μ.) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΕΙΔΙΟΥ 8, ΠΑΝΟΡΑΜΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 1.004,00 €
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: 2.008,00 € (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ή  ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ)
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 27-10-2013, ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 211, ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ.   

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΙΣ 27-10-2013

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΦΑΝΕΡΟΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ : ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ 44,30 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 20 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 450,00 €
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: 900,00 € (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ή  ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ)
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 27-10-2013, ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 211, ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ.   

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΙΣ 27-10-2013

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΦΑΝΕΡΟΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  : 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΕΜΒΑΔΟΥ 103,60 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ Δ. ΓΟΥΖΕΛΗ 12 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 326,00 €
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: 656,00 € (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ή  ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ)
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 27-10-2013, ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 211, ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ.   

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΙΣ 21-7-2013

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΦΑΝΕΡΟΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ: ΑΝΩΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 143,15 ΤΜ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ Π.ΜΕΛΑ 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΡΟΣ 1ης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 790,00 €
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: 1.580,00 € (ΕΓΓΥΗΤΙΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ή ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ)
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-7-13 ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 211 ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ