Αποτελέσματα Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Κατηγορία
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΚΑΤΣΕΑ
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ ΚΑΤΣΕΑ
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΔΩΡΕΑΣ Λ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ
02/02/2015 ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2015-2015
06/11/2014 06/11/2014 ΝΕΟ!!!!! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ
10/09/2014 ΝΕΟ!!! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ
30/06/2014 30/6/2014 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Γ.ΒΑΡΚΑ 2013-2014 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΑΔΜΘ
27/06/2014 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
27/06/2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΝ. & ΙΣΜ. ΚΟΝΤΙΔΟΥ

Σελίδες