Αποτελέσματα Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Κατηγορία
06/04/2015 06-04-2015 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
23/03/2015 23/3/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΔΩΡΕΑΣ ΑΝ. & ΑΘ. ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ
23/03/2015 23/3/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
23/03/2015 23/3/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ)
23/03/2015 23/3/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
23/03/2015 23/3/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
09/03/2015 09/03/2015 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ) ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ
09/03/2015 09/03/2015 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ) ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ
03/03/2015 3/3/2015 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Ι. ΙΜΒΡΙΩΤΗ
25/02/2015 25/2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Σελίδες