ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ), ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ