"ΕΛΗΞΕ" ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Π.ΜΕΛΑ 40

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΑΚΙΝΗΤΟ: Διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οικοδομή της οδού Παύλου Μελά 40 στην Θεσσαλονίκη
Η 28/2/2018 (ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης από την ΑΔΜΘ) θεωρείται η ημερομηνία έναρξης της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 28/5/2018
Πληροφορίες: Τμήμα Κληροδοτημάτων ΑΠΘ (2310-995211, 2310-997250)