Αζαριά Χανανιά

Κληροδότησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενα κατάστημα με σκοπό τη χορήγηση βραβείου σε αποφοίτους της Οδοντιατρικής Σχολής.