Σχετικά με υποτροφία εξωτερικού της κληροδοσίας "Λαμπρινής-Λίνας Αθανασούλα"