ΕΓΚΡΙΣΗ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ