ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ