**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΣ ΕΛΛΗΣ ΣΙΜΟΥ

Τόπος Υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία
Προέλευση Φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2017 - 3:00pm
Ενεργή: 
Ενεργή