ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ