ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ