ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ