ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΘΩΜΑ