ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΑΥΤΟΤΕΛ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. & Ε.