ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΥΡ.