ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ