ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ