ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡ.ΙΒΗΡ.ΣΑΒΡΑΝΗ