ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΔΩΡΕΑΣ Π.ΚΑΙ ΙΣΜ.ΚΟΝΤΙΔΟΥ