**ΕΚΛΕΙΣΕ** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ & ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ «ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΡΜΙΣΗ

Είδος κινητικότητας: 
Εισερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος Υποτροφίας: 
Ελλάδα
Τμήματα ΑΠΘ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τύπος Υποτροφίας: 
Οικονομική Ενίσχυση
Προέλευση Φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Παρασκευή, 4 Νοέμβριος 2016 - 3:00pm
Ενεργή: 
Ενεργή