**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ (ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) 2016-17

Τόπος Υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία
Προέλευση Φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τρίτη, 26 Απρίλιος 2016 - 3:00pm
Ενεργή: 
Ενεργή