**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. & Ε. ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ

Τόπος Υποτροφίας: 
Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας: 
Οικονομική Ενίσχυση
Προέλευση Φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τρίτη, 26 Απρίλιος 2016 - 3:00pm
Ενεργή: 
Ενεργή