ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΔΩΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ Λ. (ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΙΔΗ Α.Φ.)