ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤ.ΔΙΑΧΕΙΡ. ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ