ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΒΡΑΝΗ ΠΑΓΚΡΑΤ. ΙΒΗΡ.