ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΥΡ.