ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΔΩΡΕΑΣ Α/ΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ Π. & ΙΣ.