ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΝΙΑ Κ.