ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓ.