**ΕΛΗΞΕ** - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΑΠΘ - Κληροδότημα Κων/νου Κλεινία γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι θα δέχεται έγγραφες προσφορές για την ανάθεση της σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος για την οριοθέτηση του οικοπέδου (ποσοστό 29% εξ' αδιαιρέτου) συνολικής έκτασης 4.225 τ.μ. στη θέση "Αράπικα" ή "Περόνια" Π. Φαλήρου επί της συμβολής των οδών Λυσικράτους - Ηρακλέους - Δημοσθένους του Δήμου Καλλιθέας Αττικής.