ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ