ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ