ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ) ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6917433887/31-05-2013 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
1. ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ