Ανακοινώσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης Τίτλος
06/04/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
13/03/2020 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
10/02/2020 Μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου έναντι ανακατασκευής: Λυκούργου 6 - Θεσ/νίκη
29/01/2020 "ΕΛΗΞΕ" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση στατικών φθορών σε ακίνητα της οικοδομής Κωστή Παλαμά 6, Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ., από το κληροδότημα Χρήστου Βράκα»
20/12/2019 "ΕΛΗΞΕ" Ανακοίνωση Εκποίησης Διαμερίσματος Στην Οδό Νάξου 61 - Αθήνα
27/08/2019 "ΕΛΗΞΕ" Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Ανακοίνωση Εγκατάστασης Φυσικού αερίου
12/07/2019 "ΕΛΗΞΕ" Ανακοίνωση εκποίησης διαμερίσματος στην οδό Νάξου 61 - Αθήνα
10/07/2019 "ΕΛΗΞΕ" Αντιπαροχή ακινήτου στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 - Θεσσαλονίκη
14/03/2019 ΕΛΗΞΕ (28/5/2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΝΔΑΛΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
18/01/2019 "ΕΛΗΞΕ" - Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς ακινήτου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα

Σελίδες